Hondengedragstherapie

hondengedragstherapie

Hondengedragstherapie is een behandeling van probleemgedrag bij honden. De therapie bestaat uit een aantal methodes om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Anders dan bij gedragstherapie bij mensen, worden deze methodes toegepast door de eigenaar of begeleider van de hond. De hond kan immers deze verandering niet zelf inzetten.

Consult

Hondengedragstherapie begint met een consult. In het consult wordt door de therapeut een aantal vragen gesteld (meestal) aan de eigenaar van de hond. In ieder geval de persoon die het probleemgedrag ervaart en/of de mogelijkheid heeft hieraan te werken.

Tevens wordt tijdens het consult het gedrag van de hond geobserveerd en de interactie met de eigenaar. De gedragstherapeut stelt na afloop van het consult een diagnose. Deze diagnose is gebaseerd op ethologische inzichten. Ethologie is gedragsleer bij dieren, een onderdeel van de biologie.

Naar aanleiding van de diagnose wordt een therapie ingezet. Deze therapie is afhankelijk van de mogelijkheden van de hond en de eigenaar. Hondengedragstherapie is daarom nooit standaard maar altijd persoonlijk.

Hondengedragstherapeut

hondengedragstherapie

Een hondengedragstherapeut kan gedrag interpreteren

Een hondengedragstherapeut is de persoon die de hondengedragstherapie adviseert. Niet de persoon die de therapie uitvoert. Hij kan wel hulp bieden bij de praktische uitvoering van de therapie. Een hondengedragstherapeut heeft een opleiding gedaan of voldoende praktijkervaring waardoor hij diagnoses kan stellen en therapie kan voorstellen.

Een goede hondengedragstherapeut kan gedrag observeren en interpreteren. Omdat hij bekend is met leerprocessen bij honden kan hij ook methodes aandragen voor het ombuigen van gedrag. Een hondengedragstherapeut is geen beschermd beroep. Dat wil zeggen dat iedereen zich zo mag noemen. Er is geen keurmerk.

Er is wel een overkoepelende organisatie die eisen stelt aan haar leden. Dit kan een indicatie geven over het niveau van de kennis van de hondengedragstherapeut. In de praktijk wil dat nog niet zeggen dat de therapeut goed is in het uitoefenen van zijn vak. Een diploma zegt immers iets over wat je gedaan hebt, niet over wat je kunt.

Wanneer hondengedragstherapie inzetten?

hondengedragstherapie

Ook voor een angstige hond kan gedragstherapie veel doen.

Hondengedragstherapie kan ingezet worden als de eigenaar of zijn omgeving een probleem ervaart met de hond. Maar ook als de hond zelf last heeft van zijn probleem en er mentaal of fysiek onder lijdt.

De beste kans van slagen van de therapie is als de eigenaar zelf een probleem ervaart met zijn hond. Het wel of niet slagen van de therapie is voornamelijk afhankelijk van de motivatie van de eigenaar. Gedragsverandering bij de hond begint bij gedragsverandering van de eigenaar.

De omgeving kan zo ver gaan dat de politie wordt ingeschakeld omdat de hond de hele dag zit te blaffen als de eigenaar van huis is. De eigenaar ervaart dit probleem niet. De hond zijn welzijn wordt hierdoor ook aangetast. Gedragstherapie inzetten is dan een noodzaak. De eigenaar motiveren kan in dit geval een uitdaging zijn voor de therapeut.

Wil jij hondengedragstherapeut worden? Kijk dan hier >>>

Vorig bericht
Kalmerende signalen bij honden: de agressieladder
Volgend bericht
Hondengedragstherapeut
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Menu